doanh nghiệp sản xuất bao bì

Cháy lớn ở kho hàng của doanh nghiệp ở Cái Bè

Ngọn lửa bốc lên dữ dội từ kho hàng của doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì trái cây ở Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.