đoàn kiểm tra tham nhũng Trung ương

Kiểm tra công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tại Thanh Hoá

Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng Trung ương bao gồm đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Toà án nhân dân Tối cao đến làm việc và kiểm tra tại Công an tỉnh Thanh Hóa.