dỡ bỏ kiểm soát

Huế cho phép hoạt động trở lại các loại hình kinh doanh dịch vụ từ 3/9

Tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất chủ trương dỡ bỏ kiểm soát người và phương tiện từ các địa phương có dịch, gồm tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Quảng Trị đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.