dinh trấn

Khẳng định những giá trị lịch sử, văn hóa của Dinh trấn Thanh Chiêm

Ngày 24-8, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo khoa học “Dinh trấn Thanh Chiêm (DTTC) và chữ Quốc ngữ”.