đình Tân Đông

Đi tìm vị thần ở đình Tân Đông, Gò Công

Ngôi đình xã Tân Đông, còn gọi là đình Gò Táo,  ở huyện Gò Công Đông, Tiền Giang có một vẻ đẹp đặc biệt, di tích đã hoang tàn được níu giữ bằng những cây bồ đề lớn... Đình rất thiêng nhưng điều khiến người dân trăn trở là không còn rõ vị thần vốn được thờ ở đây là vị nào.

Nhiều di tích có nguy cơ thành phế tích

Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều di tích lịch sử, văn hóa gắn liền với sự hình thành, phát triển vùng đất cũng như đời sống tinh thần của người dân. Hiện nay, nhiều công trình không được bảo vệ, duy tu và bảo dưỡng thường xuyên nên xuống cấp, nguy cơ trở thành phế tích.