Điều còn mãi 2015

Hòa nhạc quốc gia ‘Điều còn mãi 2015’ khơi dậy tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc

Chiều 2/9, chương trình hòa nhạc "Điều còn mãi 2015" diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong không khí cả nước kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Qua 5 lần tổ chức, "Điều còn mãi" được nâng tầm lên thành hòa nhạc quốc gia.