điện thương phẩm

Điện thương phẩm của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tăng 12,1%

Sản lượng điện thương phẩm 9 tháng đầu năm đạt 42.403,91 tr.kWh, tăng 12,18% so với cùng kỳ.

Sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC 9 tháng đạt 52.623,5 tr.kWh

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, sản lượng điện thương phẩm 9 tháng của 2019 đạt 52.623,5 triệu kWh, tăng 9,83% so với cùng kỳ và đạt 74,58% kế hoạch cả năm EVN giao.

Điện mua của Trung Quốc chiếm 1,15% trong 5 tháng

Ngày 5/6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: Trong tháng 5, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 14,279 tỷ kW.