diễn đàn ATF

Đề nghị Chính phủ cho phép đăng cai Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2019

Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch vừa có Văn bản số 1929/BVHTTDL-TCDL gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét cho phép Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019.