điểm trường thôn 2

Tuổi trẻ Công an Quảng Nam tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”

Chương trình “Cùng em đến trường” lần này được tổ chức tại điểm trường thôn 2 thuộc Trường Mẫu giáo xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.