điểm sáng minh bạch

Điểm sáng minh bạch tiền công đức

Sáng 28-2, đền Cửa Ông (phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) khai mạc lễ hội năm 2017, đón bằng công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia.