địa phương ven biển thanh hóa

Dấu ấn Công an chính quy tại các địa phương ven biển Thanh Hóa

Chúng tôi về 5 xã ven biển của huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá là những địa bàn đã được tăng cường Công an xã chính quy về xã từ cuối năm 2019. Sự có mặt của các cán bộ Công an tăng cường đã góp phần làm chuyển biến tình hình nhiều mặt tại những địa phương này.