di sản Việt Nam

Ngày hội du lịch TP Hồ Chí Minh quảng bá di sản Việt Nam

“Ấn tượng di sản thế giới tại Việt Nam” là chủ đề ngày hội du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 11 diễn ra từ ngày 26/3 đến 29/3 tại Công viên 23-9, quận 1. Ngày hội do Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh; Cục Công tác phía Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.