di sản Việt Nam

Triển lãm tác phẩm cuộc thi ảnh “Di sản Việt Nam” 2018

Triển lãm ảnh “Di sản Việt Nam” giới thiệu 107 tác phẩm xuất sắc nhất, chọn lọc từ hơn 4.700 ảnh của 526 tác giả tham dự Cuộc thi ảnh “Di sản Việt Nam” lần 7. 

Triển lãm Cuộc thi ảnh di sản Việt Nam

Tạp chí Vietnam Heritage sẽ tổ chức triển lãm Cuộc thi ảnh di sản Việt Nam – Vietnam Heritage Photo Awards 2014 từ ngày 8/12/2014 đến tháng 1/2015 tại Bảo tàng Hà Nội.