đi du dịch

Dẫn người yêu đi du lịch, bán luôn cho động mại dâm

Đảm lừa đưa chị Tuyết theo đường mòn sang Trung Quốc với lý do đi du dịch. Sau đó y bán chị Tuyết cho một động mại dâm.