di dời cơ sở gây ô nhiễm khỏi nội thành

Hà Nội di dời 117 cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội thành

Thành ủy Hà Nội yêu cầu, đối với những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thành phố cần đưa ra lộ trình khắc phục và kiên quyết không cấp Giấy phép xả thải vào môi trường, đình chỉ hoạt động nếu không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.