đi ăn giỗ về

Giấu ma túy trong đèn pin

Bị tổ công tác Y24/141 dừng xe, kiểm tra và phát hiện mang ma túy trong người, người đàn ông trung niên liên tục xin tổ công tác bỏ qua vì vừa đi ăn giỗ về.