đề mở

Đại học Quốc gia Hà Nội ra bài luận theo đề mở để thí sinh sáng tạo

ĐHQGHN đã công bố phương thức tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) theo hình thức trắc nghiệm và một bài luận bằng hình thức thi viết.