đề cao quyền trẻ em

Tập huấn công tác bình đẳng giới tại Bệnh viện 199

Ngày 11-10, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đã tổ chức lớp tập huấn công tác bình đẳng giới, an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019.