đề án quy hoạch

Báo cáo Thủ tướng về Quy hoạch báo chí trước 30/10

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Thông tin & Truyền thông, đề nghị Bộ này thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện đề án quy hoạch báo chí.