dạy tiếng Việt

Chung tay gìn giữ và phát triển tiếng Việt cho kiều bào

Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã biên soạn hai bộ sách “Tiếng Việt vui” (dành cho thanh, thiếu niên) và “Quê Việt” (dành cho người lớn) và số hóa hai bộ sách này nhằm hỗ trợ bà con Việt kiều có tài liệu dạy và học tiếng Việt.

Tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài

Sáng 8-8, khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài chính thức khai mạc tại Hà Nội.