dạy học online

Có thể báo công an nếu bị quấy rối trong quá trình học online

Trong quá trình học online, nếu xảy ra tiêu cực như kẻ xấu xâm nhập hệ thống để đăng tải nội dung phản cảm, những người liên quan như giáo viên, cha mẹ học sinh và cán bộ quản lý có thể cung cấp thông tin kịp thời tới lãnh đạo nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, công an, để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Nhà trường và phụ huynh tự thỏa thuận việc thu học phí online

Đối các trường ngoài công lập, thực hiện việc thu học phí theo thỏa thuận từ trước với phụ huynh học sinh. Còn đối với các dịch vụ hỗ trợ học online và hướng dẫn học trong thời gian nghỉ dịch, đây là dịch vụ phát sinh ngoài chương trình học chính khóa do đó việc này do phụ huynh học sinh và nhà trường tự thỏa thuận với nhau không tính bù vào chương trình học và thu học phí thêm.