đấu giá tác phẩm nghệ thuật

Đưa tác phẩm nghệ thuật lên sàn đấu giá Việt

Theo đánh giá của các chuyên gia, cơ hội cho thị trường đấu giá tài sản tự nguyện của Việt Nam là rất lớn bởi khá nhiều tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam được quốc tế công nhận, đánh giá cao, có giá trị nghệ thuật cũng như giá trị kinh tế.