dầu cá nguyên liệu

Chủ động nguyên liệu cho dầu cá cao cấp Ranee

Tập đoàn Sao Mai đang tăng tốc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất sơ chế dầu cá nguyên liệu và mở rộng vùng nuôi cá tra, vừa phục vụ chế biến xuất khẩu vừa đáp ứng nguyên liệu cho tinh luyện dầu theo hướng khép kín.