đặt tiệc

Nhiều quán nhậu “sập bẫy” đặt tiệc, nhờ nhận giúp rượu

Lấy được tiền, đối tượng nhanh chân chuồn mất và cắt mọi liên lạc khiến chủ các nhà hàng, quán nhậu uất ức ôm “trái đắng”.