đào tạo tín chỉ bậc phổ thông

Đào tạo tín chỉ trong phổ thông: Nỗi lo "quá tải"!2

Cùng với việc đề xuất thực hiện cơ chế "mở" trong năm học đối với các bậc học phổ thông, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cũng đang đề xuất áp dụng hình thức đào tạo tín chỉ ở hệ THPT. Chủ trương mới đang gặp nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.