đánh người giúp việc

Bắt người đàn bà tra tấn cô gái ở Kon Tum

Bà Hà nhiều tháng liền dùng hung khí tra tấn khiến cô gái giúp việc 23 tuổi đầy thương tích.