danh mục sách giáo khoa

Phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ký quyết định 512/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT).