danh hiệu thi đua

Ba đơn vị được suy tôn danh hiệu thi đua

Ngày 20-11, Cụm thi đua số 1- Bộ Công an, tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019. Trung tướng Nguyễn Mạnh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1- Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Bình bầu thi đua -vẫn còn nặng hình thức

Cuối năm là thời điểm các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết, kiểm điểm, bình bầu thi đua và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Theo đó, mỗi người phải viết bản tự kiểm điểm rồi đọc tại cuộc họp cho các đồng nghiệp góp ý. Để tối thiểu là hoàn thành nhiệm vụ, cách dễ nhất là phải nghĩ ra ít nhất một sáng kiến ghi vào bản tự kiểm điểm cá nhân. Vì đây sẽ là tiêu chí để xét thi đua cho cả cá nhân và tập thể, đơn vị.

Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VI

Ngày 4-1, tại TP Cần Thơ, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VI (Khóa VIII) chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu tại Hội nghị.