đánh giá tình hình kinh tế - xã hội

“Không để kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước kích động biểu tình”

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, chiều nay, 2-7.