đánh cắp mã OTP

Cảnh giác với tội phạm đánh cắp mã OTP để chiếm đoạt tiền

Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện đang xuất hiện nhóm đối tượng có kiến thức về công nghệ thông tin xâm nhập hệ thống để cài đặt virus, phần mềm gián điệp, chiếm quyền điều khiển máy chủ, sau đó đánh cắp thông tin để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.