đảng Tự do cầm quyền

Thủ tướng Canada "trục xuất" hai nữ quan chức khỏi đảng Tự do

Trong một nỗ lực dập tắt cuộc khủng hoảng đe dọa cơ hội tái đắc của, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã “trục xuất” hai thành viên trong đảng mà theo ông là đã phá họa Đảng Tự do cầm quyền của mình.