đâm xuyên qua hốc mắt

Kinh hãi học sinh lớp 10 bị gốc cà phê đâm xuyên qua mắt1

Trong lúc đi chở nguyên liệu về để cắm trại nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, một học sinh lớp 10 đã bị ngã xe, gốc cà phê đâm xuyên qua hốc mắt.