đâm trâu

Yêu cầu kiểm tra việc ban tổ chức lễ hội đâm trâu thu tiền của người dân


Ngày 29-8, Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra thông tin ban tổ chức lễ hội đâm trâu tại địa phương thu tiền gây bức xúc dư luận.Sẽ xem xét loại bỏ hoặc thay đổi các hủ tục ở lễ hội

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh giao cơ quan chức năng của Bộ rà soát toàn bộ, nghiên cứu truyền thống lễ hội, nguồn gốc để tham mưu, phối hợp với địa phương.
>> Cướp lộc thánh ở lễ hội Đền Gióng là ‘cướp có văn hóa’