dăm gỗ

Cháy lớn tại cơ sở sản xuất gỗ thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở sản xuất của một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Phú Tài. Vụ cháy kéo dài nhiều giờ và đã gây ra thiệt hại tài sản hàng chục tỷ đồng