đảm bảo vệ sinh môi trường

Công an vệ sinh môi trường, cấp nước sạch cho dân

Trong khi Cảnh sát PCCC Quảng Ninh phối hợp với Công ty cấp nước cung cấp nước cho nhân dân thì Cảnh sát Môi trường Quảng Ninh phun thuốc khử trùng nơi ở, khử trùng nguồn nước, đảm bảo vệ sinh môi trường…