đại sứ daniel kristenbrink

Cùng Đại sứ Daniel Kritenbrink khám phá Không gian Hoa Kỳ mới tại Việt Nam

Không gian Hoa Kỳ thứ ba tại Việt Nam chính thức khai trương ngày 4/12 và được đặt tại Trung tâm Học Liệu và Công nghệ Thông tin của Đại học Thái Nguyên, với kỳ vọng sẽ trở thành không gian chung cho bất cứ ai quan tâm đến văn hóa Hoa Kỳ.