đa văn hóa

Delhi thành phố đa văn hóa

Với 26 triệu dân, Delhi được mô tả như một Ấn Ðộ thu nhỏ, cùng sự xuất hiện của nhiều nền văn hóa, tôn giáo và truyền thống khác nhau.

Tết Việt đặc sắc trong mắt những chàng rể ngoại quốc

Họ là nghệ sĩ, người nổi tiếng hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật và… kết hôn với chồng là người nước ngoài, với phong tục, tập quán và văn hóa Tết phong phú.

Hội thảo Khoa học “Di cư và đa văn hóa: Sự thay đổi, thích ứng và các vấn đề giới”

Sáng ngày 26-2, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Trường đại học Chonnam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Di cư và đa văn hóa: Sự thay đổi, thích ứng và các vấn đề giới”.