cúp GOLDEN HILLS lần thứ 2

Khai mạc giải bóng đá cúp GOLDEN HILLS lần thứ 2

Công ty  CP Trung Nam tổ chức khai mạc: Giải bóng đá Cúp Golden Hills lần thứ 2 tại khu đô thị sinh thái Golden Hills