cướp gỗ lậu

Lâm tặc lăn xả vào cướp gỗ dù kiểm lâm nổ súng

Bị bắt gỗ lậu, các đối tượng phi tang bất thành liền quay sang cướp trắng trợn mặc dù súng của lực lượng kiểm lâm đã nổ.