cuỗm xe

Được nhờ đăng ký biển số, 'cuỗm' xe của bạn

Lợi dụng chị Duyên nhờ đăng ký cấp biển số xe máy hiệu Air Blade, Hạo đã đem xe máy của chị Duyên đi cầm với giá 36.000.000đ.

Mượn xe tay ga đi ăn sáng rồi 'mất hút'

Anh Khanh “được” người bạn mượn xe máy hiệu Air Blade đi ăn sáng từ ngày 17/5 đến ngày 22/5 vẫn chưa trả xe và “mất hút”.