cuộc đời John McCain

Chuyện lạ trong tang lễ Thượng nghị sĩ John McCain

Cái chết dường như không thể chấm dứt được mối bất đồng gần 20 năm qua giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với cố Thượng nghị sĩ John McCain.