cuộc đấu trí

Lặng thầm cuộc đấu trí trên không gian mạng

Trong những ngày cả nước gồng mình chống dịch COVID-19, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao (CNC) đã tác chiến trên không gian mạng...

Cuộc đấu trí trong trại Davis

Suốt thời gian ở trại Davis từ ngày đầu thành lập trại đến khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là những cuộc đấu trí dài, căng thẳng. Thậm chí có những quãng thời gian kéo dài hàng tháng trời đoàn ta và địch không thể ngồi lại được với nhau.