cung cấp đối tượng nghiện

Đôi nam nữ cung cấp ma túy cho đối tượng nghiện ở vùng nông thôn

Trong lúc đôi nam nữ phân công nhau mang ma túy đá đi giao cho các đối tượng nghiện ở vùng nông thôn thì bị các trinh sát vây bắt