công ty hàng không

Hàng loạt công ty hàng không của Trung Quốc sắp vào danh sách đen của Mỹ

Chính quyền Trump đang lên kế hoạch tuyên bố 89 công ty hàng không vũ trụ Trung Quốc và các công ty khác có quan hệ với quân đội, hạn chế họ mua nhiều loại hàng hóa và công nghệ của Mỹ.