công tác quân sự quốc phòng

Ngăn chặn kịp thời, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ

Cùng với những kết quả, thành tích mà toàn quân đã đạt được, chúng ta cũng cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ những khuyết điểm, yếu kém như đã nêu trong báo cáo và các ý kiến của các đồng chí vừa phát biểu... Đặc biệt, cần tập trung phân tích sâu những tồn tại có tác động trực tiếp cản trở bước phát triển, gây tác động, ảnh hưởng xấu đến bản chất, truyền thống của Quân đội - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.