công tác dân số

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới

Ngày 25-10-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII (Nghị quyết số 19-NQ/TW) về công tác dân số trong tình hình mới. Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Tiếp tục vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con

Chiều 17-10, Bộ Y tế đã thông tin chính thức với báo chí về những nội dung chính của công tác dân số trong tình hình mới, theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa 12.