công nhân vựa gạo

Án mạng từ việc vay nợ 3 triệu đồng

Kiệt và Điệp đến tìm anh Hiếu để thu tiền góp tháng nhưng sau đó xảy ra cự cãi, dẫn đến bị đâm.