công nghiệp phụ trợ

Ưu tiên làn sóng đầu tư chất lượng cao và công nghiệp phụ trợ

Theo nhận định của các chuyên gia, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa biết sẽ kết thúc khi nào. Nhưng đây là cuộc chiến thương mại của hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới, nên đã tác động đến kinh tế toàn cầu.