công cụ tấn công

Đánh sập website chuyên cung cấp công cụ tấn công mạng

Công cụ IMRAT cho phép tin tặc xâm nhập vào thiết bị bị nhiễm để lấy cắp thông tin, giám sát chủ nhân thiết bị và thậm chí có thể truy cập vào webcam của nạn nhân...