công an lão thành

Cán bộ Công an lão thành đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu. Đối với các ý kiến chưa kịp phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu gửi lại Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương để nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý Văn kiện.