cơ quan khí tượng

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Trong lúc Nghệ An, Thanh Hóa đang khắc phục hậu quả bão số 4, khu vực Bắc biển Đông lại hình thành áp thấp nhiệt đới.